Bindeleddet mellem jeres intention, handlinger og resultater

Vores baggrund

Vi er erfarne rådgivere med baggrund inden for blandt andet forsyning, energi og infrastruktur.

Vi er specialister i kommerciel og organisatorisk udvikling.

NEXUS betyder bindeled og sammenhæng. Vi ønsker at være bindeled:

  • mellem organisation og omverden
  • mellem mennesker i og uden for organisationen
  • mellem forretning og bæredygtighed
  • mellem strategi og implementering.

Kort sagt er vores ambition at være bindeleddet mellem jeres intention og handlinger, således I kan realisere de ønskede resultater og potentialer.

Vores fokus

Vores fokus er at skabe indsigter og etablere beslutningsgrundlag for linjeledelse, topledelse og bestyrelse.

Indsigt og analyse understøtter ledelsens beslutsomhed og mod, når der skal sættes ambitiøse mål og visioner.

Eksekvering og målrealisering skal være indtænkt fra første skridt, og vi sikrer, at der sker den rette mobilisering i organisationen, således potentialet forløses.

Vi rådgiver selskaber, som agerer på rent private og kommercielle vilkår, ligesom vi rådgiver selskaber og organisationer, som i højere grad operer inden for regulerede områder og har helt eller delvist offentligt ejerskab.

Vores tilgang

Vi arbejder altid sammen.

Sammen som kolleger på opgaver, fordi flere øjne altid løfter perspektivet.

Sammen med kunden, fordi blivende resultater kræver forankring og styrkes af både vores og kundens samlede viden.

Sammen fordi det ligger i vores DNA at skabe sammenhæng og være bindeled på tværs af afdelinger og funktioner, på tværs af ledelseslag, mellem bestyrelse og organisation og mellem organisation og omverden.

Vi tænker altid i bæredygtighed, fordi det er kernen i langsigtet værdiskabelse.

Søren Bach

Søren Bach

Søren har siden 2008 år arbejdet med forretningsanalyse, market intelligence, strategi, forretningsudvikling og god selskabsledelse, både i specialistroller og som konsulent.

Han har gennem de seneste år især arbejdet med analyse-, strategi- og udviklingsopgaver inden for forsyningssektoren, og har derudover været involveret i udarbejdelsen af to kodeks for god selskabsledelse samt redegørelser for god selskabsledelse.

Søren besidder desuden stor indsigt i og erfaring inden for vindsektoren, hvor han bl.a. har arbejdet med markedsanalyser, forretningsudvikling samt tilbudsarbejde og -processer.

Derudover har han erfaring og indsigt fra boligsektoren, hvor han også har virket som bestyrelsesmedlem og -formand.

Søren har tidligere været ansat i Vestas og har siden arbejdet en årrække som selvstændig konsulent og efterfølgende som konsulent hos Pluss Leadership.

Thomas Lyhne

Thomas Lyhne

Thomas har siden 2003 arbejdet med forretnings- og organisationsudvikling, strategi, analyse og implementering både som konsulent og som leder.

Thomas har over de seneste år gennemført udviklingsforløb med fokus på strategi og kommerciel udvikling for en lang række virksomheder.

Thomas har dyb indsigt i governance-problemstillinger og har været projektleder på udviklingen af Kodeks for god selskabsledelse for kommunalt ejede forsyningsselskaber og på Kodeks for godt bestyrelsesarbejde for de forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Dertil har Thomas gennemført både bestyrelsesuddannelse, evalueringer og workshops i en række bestyrelser inden for forsyningssektoren og SMV’er.

I relation til bæredygtighed har Thomas bistået med strategiudvikling i en række forsyningsselskaber, infrastrukturselskaber og interesseorganisationer – alle med stort fokus på bæredygtighed.

Thomas har tidligere været ansat i Pluss Leadership, Vestas, Epinion og NIRAS Konsulenterne.